Araş. Gör. FATMA SEREN SAĞIR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. FATMA SEREN SAĞIR

T: (0282) 250 2065

M fssagir@nku.edu.tr

W fssagir.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bahçe Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2009-2013
Tez: Bazı Yerli Trabzon Hurması Tipleri (Diospyros kaki L.) İçin Uygun Tozlayıcı Çeşit Belirlenmesi
Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ(BAHÇE BİTKİLERİ)
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez: Bazı Portakal Çeşitlerinde Çiçek Tozu Üretim Miktarlarının Belirlenmesi
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Meyve Yetiştirme ve Islahı
Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KARABIYIK Ş., ETİ S., YILMAZ B., SAĞIR F. S., Göbekli Portakal Çeşitlerinde Tozlamanın Meyve Tutumu ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi, Alatarım, cilt 16, ss. 11-18, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
2. SAĞIR F. S., KARABIYIK Ş., ETİ S., YILMAZ B., SEÇİLMİŞ BAZI YERLİ TRABZON HURMASI (Diospyros kaki L.)TİPLERİ İÇİN UYGUN TOZLAYICI ÇEŞİT BELİRLENMESİ, DERİM, cilt 29, ss. 58-69, 2012.
Özgün Makale TR DİZİN
3. KARABIYIK Ş., SAĞIR F. S., ETİ S., YILMAZ B., Seçilmiş Bazı Yerli Trabzon Hurması (Diospyros Kaki L.) Tiplerinde Meyve Döküm Zamanları Ve Meyve Büyüme Hızının Belirlenmesi, Alatarım, cilt 11, ss. 1-8, 2012.
Özgün Makale TR DİZİN
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. SAĞIR F. S., VARIŞ S., Türk’ün Sevdiği Atatürk Çiçeği Yetiştirme ve Üretimi(2.Bölüm), Plant, cilt 8, ss. 190-197, 2018.
Derleme Makale
2. SAĞIR F. S., VARIŞ S., Türk’ün Sevdiği Atatürk Çiçeği Yetiştirme ve Üretimi(1. Bölüm), PLANT, cilt 8, ss. 224-232, 2018.
Derleme Makale
3. SAĞIR F. S., VARIŞ S. ., Türk’ün Sevdiği Atatürk Çiçeği Yetiştirme ve Üretimi(1. Bölüm), Plant, cilt 8, ss. 224-232, 2018.
Derleme Makale
4. SAĞIR F. S., VARIŞ S., Perlitte Ortanca Tarımı(2), Plant, cilt 8, ss. 166-178, 2018.
Derleme Makale
5. SAĞIR F. S., VARIŞ S., Perlitte Ortanca Tarımı(1), Plant, cilt 7, ss. 218-234, 2017.
Derleme Makale
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Sağır F. S., Kiraz ve Vişnede Moleküler Markır Kullanımı, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
2. BÜYÜKYILMAZ M., KARA T., SAĞIR F. S., Bazı Elma Çeşitlerinde Çiçek Tozu Canlılık Düzeyi, Çimlenme Yeteneği ve ÇiçekTozu Üretim Miktarının Saptanması1, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-28.08.2015).
Özet bildiri